۹۰ نسبت قابلیت منطقه پارکینگ جدید قشم پایان دادن شد


مرداد میردادی شامگاه سه شنبه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در قشم تصدیق شد: منطقه پارکینگ خودرو در خلیج فارس اطمینان حاصل شود که تسهیل شرکت ها بازدید نوروزی در جاده ساحلی تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ فروردین ماه اولین روز استفاده از قابلیت پایان دادن شد. . .

وی ذکر شد: منطقه پارکینگ شهرداری قشم واقع در جنب ساختمان اجرایی این مجموعه در نخستین روزهای بهار همراه خود ۳۷.۵ نسبت قابلیت پایان دادن شد.

شهردار قشم، محله این ۲ منطقه پارکینگ را {به دلیل} تردد بیش از حد مسافران به جزیره، موجب کاهش بازدید کنندگان شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قفل خودروها در وسط شهر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: لینکلن نوروز ۱۴۰۱.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند لزوم افزایش قابلیت منطقه پارکینگ در مناطق مختلف شهر اطمینان حاصل شود که کاهش سردرگمی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا امکانات کسب همراه خود منطقه پارکینگ های نهایی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: احساس عجیب و غریب تر، مسیرهای منصفانه طرفه کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید باریک.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۰
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید