۵۸ شهر از وضعیت کرونا قرمز حذف شدند


به گزارش تجارت نیوز، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد بر اساس آخرین به روز رسانی، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از ۶۴ شهر به ۸ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از ۱۶۳ به ۱۱۶ شهر کاهش یافته است. . شهرها

افتصاد آنلاین نوشت: همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از ۲۰۷ به ۳۰۲ و شهرهای دارای وضعیت آبی از ۱۴ شهر به ۲۲ شهر افزایش یافته است.

قرمز: ۸ شهر

نارنجی: ۱۱۶ شهر

زرد: ۳۰۲ شهر

آبی: ۲۲ شهر