۴ نفر در حوادث کردستان جان باختند/استاندار: توسط عوامل ضد انقلاب کشته شدند
استاندار کردستان گاربیشت را هیچ گاه ناامید نکرد و همواره در دشمنی با کشورش جدی بود، گفت: دشمنان با سوء استفاده از یک رویداد، مردم را برای رسیدن به اهدافشان تحریک می کنند و ناآرامی ایجاد می کنند.