۳۰ هزار مربی رانندگی در خطر بیکار شدن
در حال حاضر دو گروه از مربیان در مدارس مشغول به کار هستند. معلمانی که ماشینشان مال مدرسه است کارمند تعریف می شوند و بیمه می شوند اما معلمانی که با ماشین شخصی خودشان کار می کنند طبق قانون باید از بیمه خودشان استفاده کنند که این به دلیل حقوق کم یعنی ۲۸ هزار تومان است. در ساعت. آنها معمولاً توان پرداخت آن را ندارند.