۲۰ واقعیت هیجان انگیز در مورد سیاره
دشت Chamarel در منطقه Riviera Noir، در جنوب غربی جزیره موریس واقع شده است که در سراسر جهان به دلیل خاک های هفت رنگ خود شناخته شده است. منطقه ای از تپه های ماسه ای در این منطقه با هفت رنگ مختلف ماسه وجود دارد. وقتی نور خورشید روی این تپه های شنی می افتد، می توانید این هفت رنگ را به وضوح ببینید.