۲ نفر در استان فارس به اعدام محکوم شدند
نماینده عالی قوه قضائیه استان فارس از تلاش معاونان، ناظران، قضات، اعضا و کارکنان در توسعه حل اختلاف در استان تشکر کرد و خواستار مشارکت همه نمایندگان و روسای حوزه های قضایی استان برای ترویج فرهنگ حل اختلاف شد. صلح و مصالحه، و جلسات ماهانه کارگروه مصالحه پرونده را تشکیل داد. تاکید بر انتقام.