۲ میلیون نفر برای خرید ۱۰۰۰ دستگاه خودرو پژو پارس ثبت نام کردند


مراسم قرعه کشی مرحله سوم سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز شده و نتایج در تاریخ ۳۱ شهریورماه در سامانه یکپارچه قرعه کشی خودرو مشروط به استعلام اعلام می شود. منبع: تسنیم

۲ میلیون نفر برای خرید ۱۰۰۰ دستگاه پژو پارس برای اولین بار در بانک نظرسنجی ثبت نام کردند.