۲ فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ مصدوم در تصادف نیسان همراه خود ۲ خودروی پراید در محور تهران – ساوی


شاهین فتحی مدیرعامل گروه هلال احمر استان تهران گفت: ساعت ۲۱:۴۰ ساعت شب قبلی گزارشی مبنی بر تصادف عالی تجهیزات خودروی نیسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ خودروی پراید در محور تهران – ساوه بعد اجتناب کرده اند رودخانه شور در مرز تهران گزارش شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساوه به اورژانس اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت عملیات هلال احمر تهران ادعا شد.

وی ذکر شد: بلافاصله ۲ کارکنان عملیاتی اجتناب کرده اند پایگاه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات برند به محل حادثه اعزام شدند.

فتحی ذکر شد: پس اجتناب کرده اند ورود کارکنان های عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار محل خاص شد این حادثه شاهد ۶ فقره تصادف {بوده است} کدام ممکن است متاسفانه در گذشته اجتناب کرده اند رسیدن نیروهای عملیاتی هلال احمر ۲ نفر اجتناب کرده اند آنها {به دلیل} عمق حادثه جان باختند. تصادف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحات».

مدیرعامل گروه هلال احمر استان تهران افزود: همراه خود همکاری اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اجزا، عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات برای نجات ۴ مصدوم تولید دیگری تحریک کردن شد.

فتحی افزود: جاری یکی اجتناب کرده اند مجروحان وخیم بود کدام ممکن است توسط دکتر اورژانس داروهای تخصصی احیا به وی تزریق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات احیای قلبی ریوی تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک اورژانس به وسط درمانی فاطمه الزهرا(س) رباط کریم منتقل شد. هلال. کارمندان.”

وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند سه مجروح باقی مانده، ۲ نفر تولید دیگری {به دلیل} نیاز پایان دادن فاصله درمانی توسط اجزا اورژانس به وسط درمانی منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نفر تولید دیگری نیز در درمانگاه سرپایی مداوا شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، اجساد ۲ فوتی این حادثه به اجزا انتظامی عرضه گرفت.

نوک نامه / ۶۷۰۲۹ / g
این را برای صفحه اول توصیه دهید