۱۶۸۰ زمینه چرخ دنده مخدر در اسفرین اختراع شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرستان اسفراین، عصر در لحظه سرهنگ سید سعید عزیزی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان اسفراین در ذکر شد وگو همراه خود رسانه ها اجتناب کرده اند اختراع طیف گسترده ای از چرخ دنده مخدر {در این} شهرستان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: چرخ دنده ممنوعه به طور قابل توجهی به نظر می رسد مانند است چرخ دنده مخدر به ماموران اطلاعاتی منجر شده است پلیس ایمنی کلی در جاری بازرسی موضوع است.

وی ذکر شد: در تحقیقات {انجام شده} توسط ماموران، اجتناب کرده اند این واحد صنفی انواع ۴۲۰ عدد قرص مخدر، ۴۶۰ بسته بی تی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۰۰ بسته NAS اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع ۵۸ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ خوب و دنج اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اسفرین افزود: {در این} اتصال یکی اجتناب کرده اند متهمان دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده برای سیر سطوح قانونی عرضه مراجع قضایی شد.

سرهنگ عزیزی همراه خود ردیابی به اینکه پلیس تحت هیچ شرایطی اجازه از دست دادن زندگی قاچاقچیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} سلامت گروه را به خطر می اندازند را نمی دهد، اجتناب کرده اند ساکنان خواست در صورت اطلاع اجتناب کرده اند اسبابک ها نامشخص مراتب را سریعاً اجتناب کرده اند طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند. .

بالا نامه / د
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید