۱۲ گروه نمایشی وارد مرحله تهاجمی جشنواره بانه «حالبرکی» شدند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، فردین یاراحمدی روز دوشنبه در مخلوط خبرنگاران ذکر شد: ۱۲ گروه اجتناب کرده اند ۵ استان توانستند به چهارمین جشنواره کشوری راه پیدا کنند.helpehrkeتابه اش را بردارید.

وی افزود: این جشنواره اجتناب کرده اند هشتم به همان اندازه دهم وروردن ماه جاری در شهرستان بانه برگزار تبدیل می شود.

دبیر اجرایی جشنواره چهارم helpehrkej بانه ذکر شد: گروه های برگزیده جشنواره اجتناب کرده اند جمله ایلامی های ایلام، احتمالاً انجام دادی کرمانشاه اجتناب کرده اند کرمانشاه، «سالف را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوزن» اجتناب کرده اند مهاباد «چیا وزیری «اجتناب کرده اند سقز» براق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروج» چون آن است او «سرکش مرگهر » سیلوانا، «شوفند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیلن» اجتناب کرده اند ارومیه «سیگار دانیکش» اجتناب کرده اند مریوان.

یارحمدی افزود: آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره توسط حسین احمدی اجتناب کرده اند مریوان، عطا روشن زاده اجتناب کرده اند مهاباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید احمد توکلی اجتناب کرده اند بانه مورد نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

آثار هنری”helpehrkejپایه در مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار روزمره افراد کردستان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردها همه امور روزمره شخصی اجتناب کرده اند قبیل کشاورزی، اعتقادات مذهبی، مراسم، مراسم شگفت انگیز، تفریحی های بومی، نبرد، حفاظت، حالات روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درونی اشخاص حقیقی را در قالب حاضر می دهند. اجتناب کرده اند این مجموعه هنری