۱۱ هزار مسافر اجتناب کرده اند ارائه دهندگان هلال احمر مرکزی بهره مند می شوند


آرش اشتری در حال حاضر در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در اراک، گفت: همزمان همراه خود تحریک کردن پروازهای نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش امکانات ارائه دهندگان بشردوستانه هلال احمر اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۹۲ به همان اندازه ۹ فروردین ماه سال جاری، انواع ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۲ مسافر اجتناب کرده اند عوامل مختلف استان به گزارش رسید. ایران. به جهان مرکزی بازدید کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ارائه دهندگان بشردوستانه بهره مند شوید.

وی همراه خود ردیابی به ورزش ۳۹۱ زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد جوان در پست های نوروزی افزود: meting out گل، بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک آموزشی برای پیشگیری اجتناب کرده اند عادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out کتاب اطمینان حاصل شود که فروش سنت کتابخوانی در بین مسافران اجتناب کرده اند جمله کارهای پست های نوروزی {در این} پست است. استان.”

معاون امور بچه ها باند هلال احمر استانداری مرکزی تصریح کرد: بچه ها در امتداد طرف هر مشارکت، فضای کودک پسند تحمیل کردند، این سیستم های خلاقانه ای توسط اعضا برای جوانان اجرا تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰۰ کودک {در این} منطقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ورزش های باند هلال احمر شناخته شده شد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید