رژیم لاغری سریع

یک مقام وزارت بهداشت: تصادفات در ایران سالانه ۱۷ هزار کشته و ۴۴ هزار معلول
در حال حاضر، متاسفانه بالای ۹۰ درصد حمل و نقل در کشور ما ، جاده محور است، در صورتی که این عدد در دنیا، کمتر از ۵۰ درصد بوده و بیشتر حمل و نقل عمومی در دیگر کشورها، ریل محور است.