یک مسئول: مردم اشک صدام را درآورند/ باید تمام خاکریزها را فتح کنیم تا مشکلات اقتصادی مردم برطرف شودمسئول کانون علمی فرهنگی پاسداران اهل قلم: جوانان مطالعه کنند تا متوجه شوند که مردم خرمشهر چگونه میدان به میدان و کوچه به کوچه در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح رژیم بعث عراق ایستادگی کردند.