یک سکه بدهید، یک کت و شلوار لوکس بگیرید
روش کار گروهی آنها تقریباً یکسان است. آنها از اعضا و تازه واردها می خواهند که فرم معرفی شامل مشخصات فردی، تحصیلات، شغل، قد، وزن، میزان دارایی، اعتقادات مذهبی، نوع لباس، محل سکونت و غیره را پر کنند و برای گروه ارسال کنند. مدیر.