رژیم لاغری سریع

گوترش: عمیقاً نگران خطر گرسنگی جهانی به دلیل جنگ در اوکراین هستم
گوترش که در کنار صدراعظم و وزیر امور خارجه اتریش در وین صحبت می‌کرد، همچنین گفت که مذاکرات برای خارج کردن تعداد بیشتری از غیرنظامیان از مناطق درگیری در اوکراین ادامه دارد و ابراز اطمینان کرد که غیرنظامیان بیشتری در آینده خارج خواهند شد. با این حال، او چشم‌انداز مذاکرات صلح بر سر اوکراین در آینده نزدیک را رد کرد.