گل‌محمدی: ۲ سال دیگر در پرسپولیس هستم
من دو سال دیگر با پرسپولیس قرارداد دارم و نسبت به این همکاری پایبند هستم. اگر باشگاه تصمیم دیگری بگیرد آن مسئله دراختیار باشگاه خواهد بود و من نسبت به آن موضع‌گیری ندارم.