گفتگو با پدر دختر ۲۳ ساله ربوده شده/جدیدترین عکس های سما را ببینید; ۴۸ روز پیش
سما ۲۲ ساله از ۴۸ روز گذشته مفقود شده است. پدرش با گریه می گوید هر روز می روم پلیس، می روم دادسرا، فقط می گویند بس کن. گوشی یا موتور و ماشینم گم شده؟! سما برای خرید به عمه و مادرش می رود اما سما آنها را برای فروش یک تکه طلا رها می کند و به خانه بر نمی گردد/ منبع: چندسانیه