گزارش وزیر میراث باکلاس مقامات اجتناب کرده اند وضعیت زباله در بزرگراه ها – خبرگزاری مهر اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، عزت الله زرگامی وزیر میراث باکلاس در توئیتی نوشت: همین الان گزارشی اجتناب کرده اند وضعیت ناگوار زباله در بزرگراه های ملت به طور قابل توجهی شهرهای شمال به مقامات حاضر کردم. رئیس جمهور دستورالعمل ها اکیدی را در خصوص میل مدیریت پسماند صادر کرد کدام ممکن است نگرانی مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان جهان را برانگیخت.

زرگامی علاوه بر این ویدئویی اجتناب کرده اند منصفانه جهان جنگلی در امتداد طرف رودخانه چاپ شده کرد کدام ممکن است نماد می دهد {زباله ها} در امتداد طرف رودخانه جمع شده شده است. او {در این} ویدئو ذکر شد: “آن یک است سطل زباله است. ساده میکروب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی بصری است.”