گزارشی از آخرین روز نمایشگاه خودرو تهران: خودروها در انبوه جمعیت گم شدند/ حضور محصولات با کیفیت و ارزان خواسته بازدیدکنندگان (+عکس)در برخی از ساعات به هیچ عنوان امکان نزدیک شدن به خودروها برای اخذ گزارش توسط خبرنگاران به دلیل انبوه بازدیدکنندگان وجود نداشت .