گروگان گیری هالیوود در هرسین / پلیس: گروگانگیر کشته شد


سردار «علی اکبر جاویدان» در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص عمیق این حادثه تصدیق شد: حوالی ساعت ۳ بامداد همانطور که صحبت می کنیم (۵ فروردین) اجتناب کرده اند طریق پایگاه فوریت های پلیسی ۱۱۰، خوب نفر در جاده پارک شهر هرسین برای مأموران پلیس راه کشته شد. . به آنها اطلاع گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله برای تصور موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: ماموران در جاری تجزیه و تحلیل این قتل بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجدداً مطلع شدند کدام ممکن است ۲ نفر اجتناب کرده اند ناحیه معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌ها مورد اصابت قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان، گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید متواری شده‌اند.

سردار جاویدان افزود: ماموران انتظامی اجتناب کرده اند ابتدا هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فرماندهی انتظامی شهرستان را برای دستگیری قاتل تحریک کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تجزیه و تحلیل های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی، مخفیگاه های بالقوه را در جهان تعیین کردند.

فرمانده انتظامی استان همراه خود ردیابی به اینکه یکی اجتناب کرده اند مخفیگاه های بالقوه منزل خاله قاتل {بوده است}، تصریح کرد: او ساعتی پیش خاله شخصی را نیز کشت!

این مقام ارشد انتظامی شهرستان همراه خود ردیابی به اینکه کل شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی های آن توسط پلیس برای مکان یابی قاتل تحمل تذکر بود، تصریح کرد: در یکی اجتناب کرده اند جاده ها قاتل توسط ماموران تعیین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله قاتل را بیانیه کردند. پلیس به او شلیک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مأموران گرفتن کردند.

سردار جاویدان اظهار داشت: همراه خود گرفتن خیلی شبیه به ماموران، قاتل کدام ممکن است شخصی را در محاصره پلیس دید، وارد منزل یکی اجتناب کرده اند ساکنان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ نفر اجتناب کرده اند ساکنان آن را به گروگان گرفت.

وی افزود: در پی گروگانگیری، اعضای این خانوار، خدمه های نجات گروگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوبو بلافاصله در محل حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آدم ربا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاتل وارد مذاکره شدند.

فرمانده انتظامی استان اظهار داشت: در مذاکرات اولین همراه خود آدم ربا ۲ زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب شخص آزاد می شوند با این حال همراه خود آزادی سایر گروگان ها قاتل آزاد نمی شود.

سردار جاویدان افزود: در جریان آزادی قاتل، گروگان ها همراه خود شلیک گلوله به وی جانشان را به خطر انداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموران به ناچار وی را به گلوله بستند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همراه خود ردیابی به اینکه دلیل برای بی نظیر این حادثه برابر همراه خود تحقیقات اولین پلیس اختلافات خانوادگی {بوده است}، اظهار داشت: ما همراه خود تمام توان در جستجوی محافظت ایمنی، نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت آنها هستیم.

نوک نامه / h
این را برای صفحه اول هدایت دهید