کیهان: خاتمی و اصلاح طلبان از درگذشت مهسا امینی خوشحال شدند
خانم مهسا امینی بر اثر سکته قلبی درگذشت، حادثه ای که می توانست در جای دیگری رخ دهد و ربطی به نیروی انتظامی نداشت و برخلاف ادعای طیف مذکور ضرب و شتم یا برخورد فیزیکی دیگری نبود. شامل نمی شود.