کمالوندی: صدور دستور راه اندازی صدها سانتریفیوژ در راستای لغو تحریم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی: صدها سانتریفیوژ جدید امروز راه اندازی شد. این کار مطابق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم و دستیابی به حداقل سطح حفاظتی ۱۹۰ هزار سو است. سانتریفیوژ امروز گاز گرفت و ما این موضوع را به آژانس اطلاع دادیم.