کدام کالاها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟
باید توجه داشته باشید که بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی برای کالاها و خدمات معاف فقط به خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مالیات دهندگان خرید کرده و مالیات و عوارض پرداختی کالاها و خدمات معاف را با کارت بانکی و به همان حسابی که از آن خریده اند. . واریز شده و به خریداران اطلاع رسانی خواهد شد.