کاهش ۱۰۰ درصدی تصادفات فوتی در چهارچال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسرهنگ غلامعلی نوربخش در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: اجتناب کرده اند ابتدای اجرای ساختار نوروزی به همان اندازه ۴ فروردین ۱۴۰۰ تردد در محورهای شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری ۱۱۸ سهم افزایش داشته است. مادر.

وی میزان افزایش نهاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستانده های شاهماهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری را به همین ترتیب ۱۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۵ سهم عنوان کرد.

رئیس پلیس راه شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری اجتناب کرده اند کاهش صد ساله خبر داد قرن حوادث در نتیجه فوت در سفر نوروزی در استان گزارش شد: اجتناب کرده اند ابتدای اجرای ساختار نوروزی به همان اندازه ۴ فروردین ۱۴۰۱ نسبت به مدت درست مثل سال قبلی تصادفات خسارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفی شش سهم کاهش داشته است. مجروح ۵۵ سهم مرتفع است.

سرهنگ نوربخش همراه خود ردیابی به بالا نیمه اول سفر نوروزی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به افزایش بازگشت مسافران به استان، ضعیف روشنایی در اکثر محورهای مواصلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواصلاتی موجود است. یک طرفه رانندگان اجتناب کرده اند شتابزده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتاب تکل در حین رانندگی خودداری کنند.

وی همراه خود خاص اینکه مسافران بازگشت شخصی را به ساعات پایانی ساعت شب موکول نکنند، افزود: رانندگان در صورت خستگی در میانه راه برای آرامش این سیستم ریزی کنند.

رئیس پلیس راه شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری همراه خود ردیابی به اینکه بیشترین تصادفات ده دیروز در شهرستان های شهرکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لردگان {بوده است}، شکسته نشده داد: بیشترین تصادفات در شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری کودتاهای ناشی اجتناب کرده اند سرعت غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ملاحظه {بوده است}. به ورودی مسئله این حوادث است.