کاهش رسانی به کوهنوردان دور شدن در ارتفاعات شاهو – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانفرزین معتمدی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: روز جمعه ۴ فروردین ماه در ارتفاعات شاهو، کوه فانتاسم زا تعدادی از کوهنورد دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپدید شدند.

وی افزود: عصر روز جمعه ۴ فروردین گزارشی اجتناب کرده اند مفقود شدن کوهنوردان در ارتفاعات شاهو وی اجتناب کرده اند وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق عملیات گروه هلال احمر استان کرمانشاه خبر داد.

مدیرعامل گروه هلال احمر کرمانشاه ذکر شد: نیروی کار عملیات کوهستانی واحد روانسر بلافاصله گزارشی مبنی بر مفقود شدن کوهنوردان در ارتفاعات بدست آمده کردند. شاهو، به محل حادثه اعزام شد.

معتمدی خاطرنشان کرد: نیروی کار عملیاتی کوه های روانسر ۲ ساعت پس اجتناب کرده اند عملیات {جستجو کردن}کوهنوردان پیدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محل ایمن منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خانوار هایشان عرضه داده شدند.