کاهش دیدنی آمار واکسیناسیون در خوزستان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اهواز، سید محمد علوی رئیس وسط بهداشت خوزستان بلافاصله در مخلوط خبرنگاران گفت: در هفته قبلی نسبت به هفته قبلی شاخص های اپیدمیولوژیک بیماری ۴۸.۵ نسبت، ۲۴.۳ نسبت بستری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوت ها کاهش داشته است. ۳۳.۳ نسبت.

وی افزود: شاخص های کاهش این بیماری باعث وجود یک شهر زرشکی رنگ در نقشه کرونای خوزستان نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مجموع شهرهای استان یک شهر نارنجی، ۱۸ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت شهر آبی است کدام ممکن است خوشایند است. وضعیت.

معاون بهداشتی دانشکده گندی‌ساپور اهواز اظهار داشت: متاسفانه هفته قبلی آمار واکسیناسیون کاهش چشمگیری داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو واکسیناسیون همراه خود سرعت فوق العاده پایینی در جاری انجام است.

وی شکسته نشده داد: آمار واکسیناسیون برای اولین بار در هفته قبلی نسبت به هفته در گذشته ۸۰ نسبت، بار دوم حدود ۷۰ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار سوم حدود ۸۰ نسبت کاهش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {به دلیل} کاهش انواع {افرادی که} به امکانات واکسیناسیون مراجعه می کنند.

علوی تصریح کرد: در استان خوزستان حدود ۴۶۳ هزار نفر برابر ۱۴ نسبت در تزریق دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود {یک میلیون} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۸ هزار نفر برابر ۵۲ نسبت در تزریق سوم تاخیر داشتند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید