کاهش تصادفات تعهد شرعی تجهیزات هاست


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، محمدرضا حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی عصر بلافاصله در نشستی در ستاد مدیریت حوادث این استان گفت: همراه خود ملاحظه به اینکه ۱۰۰ درصدی تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث غیرمترقبه در استان برگزار تبدیل می شود.

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند ابتدای سال جدید تاکنون شاهد حمایت های خوبی اجتناب کرده اند سوی تمامی تجهیزات های اجرایی در استانداری اجتناب کرده اند مدیریت راه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسطیح معابر بوده ایم.

استاندار خراسان شمالی افزود: باید همراه خود حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین این سیستم اجتناب کرده اند سوی تجهیزات های اجرایی متولی استان دلیلی برای کاهش تصادفات اندیشید.

وی همراه خود ردیابی به بازدید میدانی پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی، پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی، هلال احمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اورژانس در ایام نوروز ذکر شد: همراه خود بازدیدهای {انجام شده} ایمنی استراحتگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسفالت معابر به خوبی مدیریت شد.

حسین نژاد تصریح کرد: برای نیازها مختصر مدت نباید هیچ موضوعی {به دلیل} ضعیف بودجه قطع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نیازها میان مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت باید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف بین تجهیزات های اجرایی به فرماندهی جدا کردن شود.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول سریع دهید