کانون های فرهنگی اقدام مرد عنکبوتی در جشنواره کن را محکوم کردند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر ، بیانیه دبیرخانه مجلس شورای ملی فرهنگسراها و سپس جهادی رسید: بی شک هر مسلمانی علی خاص وقتی ایرانی از شفقت و مهربانی و درایت و ولایت می گوید یاد دیدار عاشقانه اش می افتد و یاد امام می افتد. چکش مهربانی قلب محدوده خورشید مهربانی و شفقت است خورشید روح وجود دارد. آیا او معبد عشق را دید؟
دلشان را می دمند تا مثل کبوتر در حرم عاشق شوند و سینه های سوخته این آستان را تا ابد درک کنند.

در ادامه آمده است: درگاه امن و نورانی امام رضا (علیه السلام) کلام آن انسانهایی است که دل را در بند عشق امام قرار داده اند. تاریکی زدودن لکه های انحراف و سوء تفاهم از دل و تنظیم زندگی بر اساس چرخه زندگی آن حضرت در ساعت عشق.

در این بیانیه آمده است: اقدامات نابخردانه و ناجوانمردانه دستان شیطان و کج فهمی و انحراف آموزه های دینی و آموزه های فرهنگ رضوی و ایجاد فرهنگ غیرطبیعی بشریت با سوءتفاهم ها. گندواره اکنون تاریکی نمونه هایی از آیات قرآنایریدان لیطفئوا نور خدا با دهنشون قسم میخورم انجام شده بیشتر و پشم کفارنه تنها در حوزه آنها موثر نخواهد بود. در عوض، خدا نقشه آنها را پس خواهد داد.

اکنون ما ملت‌های همیشه هوشیار صحنه نه تنها این عمل را محکوم می‌کنیم، بلکه برای کسانی که از صحنه فیلم برای ایجاد فسق و فجور در عرصه بشریت استفاده می‌کنند و نفرت و انزجار خود را ابراز می‌کنند، خواستار اشد مجازات هستیم. برای این.

فرهنگسراهای تبلیغاتی کشور می خواهند جواب این عنکبوت را بدهند و از همه هنرمندان دعوت کنند وردتمندان درستی قدسی علی فرزند پسر حضرت موسی راه حل (ص) تعداد انگشت شماری از مردم منطقه را به مشارکت در تبلیغ اسلام دعوت می کند. نورماندن در زمینه فساد مسئولیت پذیر باشید.

پاسخ به فیلم توهین آمیز عنکبوت مقدس که تصویر غیرواقعی و تحریف شده ایران و مردم ایران و آرمان واقعی ملت مسلمان را به تصویر می کشد، نه تنها یک وظیفه ملی بلکه یک وظیفه شرعی در حضور امام زمان (عج) است. (عج) خواهد بود.