کارگاه خیاطی پوشاک به نام حضرت علی اصغر (ع) در قزوین


کارگاه خیاطی لباس های متبرکه به نام حضرت علی اصغر(ع) و خیمه متبرکه به نام حضرت رقیه(س) در آستان مقدس امامزاده حسین(ع) قزوین فعال است.

الیاس خواجایی

۰۹:۴۰

۱۴۰۱-۵-۸
۰http://fna.ir/1qk0j7