چینی های الکتریکی پرفروش؛ کدام برندها بیشتر مشتری دارند؟ (+عکس)
چین برترین بازار خودروهای الکتریکی در جهان را به خود اختصاص داده است. رکوردی که ۷ سال است بطور پیوسته تکرار می شود.