چک دریافتی رکورد زد – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، نزدیک به ۹۲ درصد از این چک ها واریز شده است.

به گزارش ایسنا، طی شهریور ۱۴۰۱ تعداد ۶.۷ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳۳۵۱ میلیارد ریال در سامانه چک مبادله شد که نسبت به ماه قبل به ترتیب از نظر مبلغ ۴.۹ و ۳.۴ درصد و ۴.۹ درصد و ۳.۴ درصد کاهش نشان می دهد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی ۹۱.۸ درصد و ۸۹.۵ درصد از کل چک های مبادله شده شهریور ماه واریز شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک های دریافتی در ماه قبل (مرداد) به ترتیب ۹۰.۹ درصد و ۸۸.۶ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹۰.۳ و ۸۷.۴ درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های مبادله‌شده به چک‌های برگشتی در شهریور ماه ۱۳۰۰ از لحاظ عددی ۸.۲ درصد در مقابل ۹.۱ درصد در ماه قبل بود. همچنین این شاخص از نظر مقدار ۱۰.۵ درصد بوده و در ماه قبل ۱۱.۴ درصد را نشان می دهد.