چه کشورهایی اجازه ورود دختران به استادیوم های فوتبال را نمی دهند؟ (اینفوگرافیک)
حضور دختران در ورزشگاه های الجزایر نیز محدود شده است.