چه می شود اگر عزاداری ما تمام نمی شود؟فروید عزاداری را فرآیندی می داند که سوگوار را از متوفی جدا می کند. برای او عزاداری نوعی پایان است. اما پائولین باس، جامعه‌شناسی که چهل سال روی سوگ کار کرده است، معتقد است که این مفهوم از غم وهم، واهی است، زیرا در بسیاری از موارد غم هرگز پایان نمی‌یابد و سال‌ها طول می‌کشد. کتاب جدید او، افسانه خاتم، تلاشی است برای تبیین این نظریه در شرایط جهانی امروز.