چرا جلوی پاره کردن، قاچاق داروها مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا سلاح در دنیای آنلاین ما گرفته نمی شود؟


حجت الاسلام مجید نصیری سخنگوی کمیسیون باکلاس شورا در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، همراه خود ردیابی به ورزش برخی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیم ها در دنیای آنلاین ما در بازار داروها مخدر، اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشروبات الکلی اظهار داشت: سایبر انجام می دهد. آزادی افراد را تضمین نمی شود

وی افزود: مجلس همراه خود ساختار ساماندهی دنیای آنلاین ما در جستجوی تحمیل محدودیت برای مشتریان نیست، با این حال معتقدیم پرتاب شخصی محدودیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس برای افراد تحمیل می تنبل. برخی اجتناب کرده اند پارلمان انتقاد می کنند کدام ممکن است در جستجوی ترتیب ورزش های سایبری است در حالی کدام ممکن است جنگل قوانین خاص شخصی را دارد.

سخنگوی کمیسیون باکلاس مجلس اظهار داشت: برخی روزنامه های زنجیره ای همراه خود ورود مجلس به مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی شدن دنیای آنلاین ما مزاحم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایت کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اروپا هم ساختار پارلمانی را در کنارش آشکار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند خوانندگانش بپرسد کدام بیشتر است؟

نصرائی خاطرنشان کرد: باقی مانده است مخالفی پیدا نکرده ایم کدام ممکن است بگوییم دنیای آنلاین ما خواستن به ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین گذاری ندارد. هرکس همراه خود ساختار مجلس دیگری است بگوید این سیستم اش چیست؟ چرا چیزی راهنمایی نمی کنیم؟ چرا سال هاست دنیای آنلاین ما خلوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوزان نظام تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه می کنند با این حال اقدامی صورت نمی گیرد؟

وی افزود: مشاوره تبدیل می شود گزینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها کمیته مشترک ترتیب دنیای آنلاین ما پایین درهای بسته بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است تمامی کلاس ها ضبط شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی این گفتگوها چاپ شده شده است.

سخنگوی کمیته باکلاس مجلس نمایندگان اظهار داشت: اکنون علاوه بر این پاره کردن هایی کدام ممکن است در دنیای آنلاین ما رخ می دهد، طیف گسترده ای از انحرافات اجتناب کرده اند جمله کالا مشروبات الکلی، داروها مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلحه موجود است. چرا این ورزش ها را متوقف نمی کنید؟

وی در نهایت اظهار داشت: چون آن است شورای دنیای آنلاین ما گفتن کرد خلأهای قانونی زیادی در دنیای آنلاین ما موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس در امتحان شده {است تا} این خلاءها را پر تنبل.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید