چرا بالگرد امروز وسط بلوار ارتش فرود آمد؟ + فیلم
یحیی صالح طبری رئیس اورژانس تهران گفت: در روزهای نهم و دهم شهریور ماه دو ماموریت انتقال قلب های اهدایی از یزد به تهران انجام شد.