پیش بینی می شود وضعیت جوی و دریا در استان بوشهر آرام باشد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانپیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که تا ساعاتی دیگر در سواحل استان عمدتاً در نواحی شمالی و مرکزی با افزایش سرعت وزش باد شمالی نابسامانی هایی وجود دارد.

کارشناسان اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزودند: از فردا (جمعه) تا اواسط هفته آینده شرایط جوی و دریایی در استان آرام آرام پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: بر این اساس آسمان به طور کلی لکه دار همراه با مه محلی، گاهی وزش باد و در ساعات صبح گاهی مه پیش بینی می شود.

وی افزود: جهت وزش باد متغیر عمدتا شمال غربی تا جنوب غربی ۸ تا ۳۲ کیلومتر بر ساعت، گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و در نواحی شمالی و مرکزی تا چند ساعت تا ۴۲ کیلومتر در ساعت، در تمامی مناطق ۸ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت. از فردا . . کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: ارتفاع امواج دریا در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و گاهی ۱۵۰ سانتی متر و از امشب به تدریج در تمامی مناطق ۳۰ تا ۹۰ سانتی متر خواهد بود. .