پلیس: ۲۱۱ نفر از اغتشاشگران گیلان دستگیر شدند
جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه مردم در چند روز گذشته نفرت خود را نسبت به اغتشاشگران نشان داده اند، گفت: حساب مردم با اغتشاشگران فرق دارد و برخورد با اغتشاشگرانی که به بیت المال خدشه وارد می کنند و نظم عمومی را بر هم می زنند. خواسته جدی شهروندان است.»