پرواز به تهران با ۱۵ ساعت تاخیر/ درگیری بین مسافران ایرانی و کارکنان عراقی در فرودگاه نجف را ببینید.
پرواز شرکت هواپیمایی معراج به مقصد تهران بدون پاسخگویی به مسافران و ارائه حداقل امکانات برای آنها ۱۵ ساعت تاخیر دارد. تاخیر ۱۵ ساعته منجر به درگیری بین تعدادی از مسافران و کارکنان فرودگاه عراق شد که به گفته برخی از مسافران تعدادی از آنها دستگیر شدند.