پایین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر طلای سربل را لرزاند اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، پایین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری این شهر را لرزاند. srplg برو سنگ.

این پایین لرزه در ساعت ۲۲:۳۳ روز دوشنبه ۸ وروردن {در این} شهرستان رخ داد srplg برو گزارش شده است.

اندازه جغرافیایی این پایین لرزه ۴۵.۹۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض جغرافیایی ۳۴.۴۵ در ۴ کیلومتر {بوده است}. srplg برو۳۱ کیلومتری کاخ شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴ کیلومتری گیلانغرب {اتفاق افتاد}.