پایتخت قزاقستان به آستانه تغییر نام می‌دهد – خبرگزاری مهر، اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بر اساس قانون امضا شده توسط رئیس جمهور قزاقستان، پایتخت این کشور به نام سابق خود باز می گردد.

دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قزاقستان اعلام کرد:قاسم جومارت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان روز شنبه فرمان تغییر نام پایتخت این کشور از نورسلطان به آستانه را امضا کرد.

این مصوبه از اولین روز انتشار رسمی لازم الاجرا است.

رئیس جمهور فعلی قزاقستان ۳ سال پیش، پایتخت قزاقستان به افتخار اولین رئیس جمهور این کشور، نورسلطان نظربایف، از آستانه به نورسلطان تغییر نام داد..