پاهای زنان در معرض تماشای لیگ یک (عکس)
حضور بانوان در فصل جدید لیگ برتر و دو دیدار استقلال و پرسپولیس مقابل حریفانشان صادر شد که در این صورت برخی خانواده ها می توانند برای دیدار این هفته لیگ دسته اول به استقلال مراجعه کنند. خوزستان سامان یافته است. و آزادی مصاحبه را ببینید.