پاسخ محسنی اجایی به ادعای آمریکا مبنی بر ایجاد داعش را ببینید; داعش در عراق چه کرد؟
محسنی آژه ای رئیس قوه قضائیه گفت: به گفته مقامات ارشد آمریکایی که می گفتند ما داعش را ایجاد کردیم. داعش در عراق چه کرد؟ او در فلسطین چه کرد؟ مدافعان حقوق بشر کجا هستند؟ غربی ها کجا هستند؟ آیا آنها از فلسطین حمایت می کنند یا از ظالمان فلسطین؟