پاسخ قوه قضائیه به جنجال ثبت نام مهدی تاج را ببینید
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: درخواست رسیدگی به سوابق کاندیداهای فدراسیون فوتبال که اول شهریور ماه تشکیل شده بود به دادسرای تهران رسید و لذا به محض دریافت این استعلام در همان روز در ۱۱ شهریور، سوابق این افراد به مرجع بازپرسی ارسال شد.»