پاسخ حسین شریعتمداری به اظهارات وزیر امور خارجه/ امیر عبداللهان برای شما ممکن است بعید است!


حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در پاسخ به اظهارات جدیدترین امیر عبداللهیان به خبرنگار فارس اظهار داشت: در این زمان جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر احترام امور خارجه کشورمان در اظهار داشت و گو همراه خود جامعه خبر صدا و سیما اجتناب کرده اند عالی شخص در سمت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چه انتظاراتی داشت و چه انتظاری داشت. . ایران و دیگران و بعید است جناب برتر این تصور را داشته باشند کدام ممکن است اجتناب کرده اند امتیازات جاری در بخش وظیفه شخصی اعلان کافی و اجباری ندارند!

وی همراه خود ردیابی به سخنان شاهزاده عبدالله افزود: اکنون این پرس و جو جناب آقای امیر عبداللهیان را مطرح می تنبل کدام ممکن است چون آن است {به درستی} فرمودید «جایگاه سپاه پاسداران، عملکرد سپاه و شأن قانونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناخته شده به عنوان مهمترین بخش امنیتی و دفاعی کشورمان {باید باشد}. و ایمنی ملت و افراد چگونه ممکن است همراه خود آمریکای جنایتکار به این محدودیت ها ورودی آورد؟!»

شریعتمداری دلیل داد: شاید اطلاع دهید قبلاً چنین نظری نداشتید! {در این} صورت ساختار به چه معناست و همراه خود چه انگیزه ای؟! به منظور که بلافاصله پس اجتناب کرده اند جلب رضایت همراه خود خواهید کرد، خبرگزاری های خارجی اجتناب کرده اند انتخاب ایران مبنی بر موافقت همراه خود محافظت سپاه در لیست گروه های تروریستی خبر دادند! ایندیپندنت اجتناب کرده اند جمله اجتناب کرده اند خواهید کرد برای دیدار همراه خود این عنوان استقبال می تنبل. امیر عبداللهیان به احتمال عدم باور الزام ایران برای بردن سپاه پاسداران اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی ردیابی کرد.»!

وی خطاب به وزیر امور خارجه اظهار داشت: «خواهید کرد ردیابی کردید کدام ممکن است فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کردند» اگر به جایی رسیدید کدام ممکن است موضوع سپاه مطرح شود، موضوع سپاه نباید عالی موضوع باشد. مانع شماست!» و اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان «سر ایثار و پاسدار» یاد کردید، باید اظهار داشت: اولاً نسبت دادن این آموزش داده شده است به سران سپاه همراه خود هیچ عالی اجتناب کرده اند مشخصه های شناسایی شده است تکامل ندارد. فرماندهان سپاه!و مسلما خطا متوجه از حداکثر!دوم، فرماندهان سپاه به خوبی می‌دانند کدام ممکن است سپاه شناخته شده به عنوان امانتی الهی و میهنی در اختیار آنهاست و سخنان خواهید کرد کیفرخواستی برای عالی‌ترین مدافعان اسلام و ایران است. سوم: فداکاری رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در از دوام جانانه به سمت دشمنان و حفاظت جانانه اجتناب کرده اند جان و مال و ناموس و گرد و غبار پاک ایران پایین.

شریعتمداری تاکید کرد: خطا تولید دیگری جنابعالی اینجا است کدام ممکن است خواهید کرد به خطا «تسلیم» را «فدا» نامیدید و شدیدتر اجتناب کرده اند آن، این تسلیم را به رهبران سپاه پاسداران ایران نسبت دادید.

سرپرست مسئله به روزنامه کیهان اظهار داشت: پیش بینی {می رود} فرمانده احترام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تذکر شخصی را فوری و شفاف ادعا کنند. تصحیح اظهارات وزیر احترام امور خارجه.

ممکن است باید بگویم؛ وزیر امور خارجه در این زمان در مصاحبه همراه خود رادیو آزادی اظهار داشت. ما {در این} زمینه پیام هایی همراه خود آمریکا رد و بدل کرده ایم. به همین دلیل، این یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی است کدام ممکن است همچنان در اصل کار ما قرار دارد. در واقع مسئولان ارشد سپاه ملت در وزارت خارجه در همه زمان ها عالی نکته را به ما یادآوری می کنند. می گویند باید برای صلاح ملت هر کاری کدام ممکن است اجباری است انجام دهید و اگر به جایی رسیدید کدام ممکن است بحث سپاه مطرح شد، بحث سپاه نباید مانعی برای شما ممکن است باشد. با این حال به صورت جداگانه به یک معنا مسئولان ارشد سپاه فداکار هستند و ایثار شخصی را به بالاترین حد می رساند و خواهید کرد نباید موضوع سپاه را در میل قرار دهید. !

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید