ویژگی های رفتار درمانی شناختی

رفتار درمانی شناختی یا CBT نوعی روان درمانی است که برای طیف وسیعی از مشکلات زندگی افراد مانند افسردگی، رفتارهای اعتیادآور، اضطراب، مشکلات رابطه، بد خوردن، OCD و اختلال دوقطبی موثر است. CBC با تغییر افکار و باورهای افراد (شناختی) و معاملات آنها (رفتار) کار می کند.

CBT شامل رویکردهای مختلفی است که شامل درمان منطقی زندگی (RLT)، رفتار درمانی عاطفی منطقی (REBT)، شناخت درمانی (CT)، رفتار درمانی منطقی (RBT)، درمان پذیرش و تعهد (ACT)، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) است. )، رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT)، فعال سازی رفتاری (BA)، روان درمانی تحلیلی عملکردی (FAP)، سیستم تحلیل رفتاری شناختی روان درمانی (CBASP)، و زوج درمانی یکپارچه (ICT).

با وجود این تنوع، اکثر درمان های شناختی رفتاری دارای ویژگی های زیر هستند:

۱. CBT بر این ایده استوار است که شناخت عامل پاسخ های عاطفی و رفتاری است.

طرز تفکر افراد احساسات و رفتارهای او را ایجاد می کند، نه چیزهای بیرونی مانند رویدادها، موقعیت ها و افراد. بنابراین، اگر بتوانیم افکار خود را تغییر دهیم، در نتیجه احساسات و رفتارهای ما نیز تغییر خواهد کرد.

۲. CBT محدود به زمان است.

یک دوره ممکن است از شش تا ۲۰ جلسه باشد. این به عوامل متعددی مانند نوع مشکل، ویژگی های مراجع، تجربه درمانگر و غیره بستگی دارد. اما به نظر من تغییر عادات فکری مشتری مهمترین عامل برای پایان دادن به جلسات CBT است.

۳. برای یادگیری مهارت های مقابله ای

CBT مهارت های بیشتری برای حل مشکل ما دارد. مردم یک مهارت را فقط با خواندن و گوش دادن یاد نمی گیرند، یادگیری و تسلط بر هر مهارتی نیاز به تمرین سخت دارد. یادگیری خوب اندیشی و برخورد مناسب با مشکلات مانند یادگیری مهارت شنا و موج سواری است که انسان آنها را یاد می گیرد نه تنها از دریا و امواج نمی ترسد بلکه از آنها لذت می برد.

۴. CBT مشارکتی، ساختارمند و هدف گرا است.

CBT یک تلاش مشترک بین درمانگر و مراجع یا اعضای گروه است. نقش درمانگر گوش دادن، مشاهده، آموزش و برانگیختن است و نقش درمانجو این است که در مورد مشکلات خود صحبت کند، یاد بگیرد و تمرین کند. جلسات ساختاری دارند و هر جلسه دستور کار خاصی دارد. درمانگر به مراجع برای دستیابی به اهداف انتخاب شده کمک می کند.

۵. انجام تکالیف در CBT.

تکالیف به عنوان یک بخش حیاتی در CBT شناخته شده است. یادگیری مهارت های CBT زمان زیادی می برد. تکالیف با توجه به نوع مشکل و آینده مشتری برنامه ریزی می شود.

۶. جلسه انفرادی یا گروهی

CBT می تواند یک درمان یک به یک یا با گروهی از افراد انجام شود. از مزایای درمان شناختی رفتاری گروهی می توان به دسترسی به حمایت اجتماعی، افزایش اثربخشی هزینه و افزایش انگیزه اشاره کرد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر