ویدئوی دیگری از استقرار تجهیزات نظامی چین در نزدیکی مرز تایوان را تماشا کنید
تصاویری که کاربران این شبکه مجازی گرفته اند نشان می دهد تانک ها در خیابان های شرق و شمال استان فوجیان پرسه می زنند. این دستگاه ها در ۱۰۰ کیلومتری جزیره تایوان قرار دارند. تصاویر منتشر شده از فوژو، مرکز استان فوجیان چین را ببینید که تانک های ارتش این کشور را در حال حرکت نشان می دهد.