ویدئویی کدام ممکن است در آن زلنسکی اشک اعضای کنگره آمریکا را درآورد


https://www.ghatar.com/wp-content/themes/far97/img/ghatar-no-photo.jpg

ویدیوی کشتی شده کدام ممکن است اشک زلنسکی را در چشمان اعضای کنگره آمریکا درآورد اولین بار در Webbrain Train پدیدار شد | لینک ها و مطالب را به اشتراک بگذارید