وقتی ایرج طهماسب جوان بود و موهای زیبا داشت (فیلم دهه۶۰)
ویدیویی زیرخاکی از اجرای برنامه کودک توسط ایرج طهماسب در دهه ۶۰ ببینید.