وضعیت سلامت روان سالم

سلامت روان با چیزهای کوچک شروع می شود – عادات نادرست خوردن، خوابیدن، کار کردن و بازآفرینی. اینها نتایج اجتناب ناپذیر خود را تولید می کنند و فرد مبتلا درگیر کار کردن با قوانین اجتناب ناپذیر علت و معلولی می شود. رفاه به عنوان یک محصول جانبی می آید. با انجام کاری در مورد عادات نادرست قبل از اینکه آنها مشکوک شوند، به سادگی بیشتر و به مقدار بیشتری به دست می آید.

سلامت جسمانی خود را تا حد امکان حفظ کنید. بدن سالم و قوی ارزش زیادی دارد. سلامتی یک موهبت است اما برای آرزو و حفظ آن باید تلاش کرد. این به نوبه خود سلامت روان را حفظ می کند. وعده های غذایی را ساده نگه دارید، تمام غذا را به طور کامل بجوید. با حمام روزانه پوست را فعال نگه دارید. هشت ساعت در اتاقی با تهویه مناسب بخوابید.

روزانه تمام عضلات را ورزش دهید. خشم، ترس و نگرانی را کنترل کنید. از مواد مخدر و الکل خودداری کنید. متوسط ​​بازی کنید در همه چیز معتدل باشید اغلب بخند. خیالت راحت باشه از خودت توقع زیادی نداشته باش کاستی های خود را تحمل کنید. زندگی بدون اشتباه، شکست و شکست وجود ندارد. یک راز و کل راز این است که یاد بگیریم از اشتباهات و شکست ها سود ببریم.

از دیگران توقع زیادی نداشته باشید. به احساسات، نیازها و اشتباهات دیگران توجه کافی داشته باشید. در انتقاد کند باشید. درایت، ادب، بردباری، دوستی، طبیعت خوب و درک همدلانه از شخصیت دیگران – اینها مطمئن ترین راه ها برای برقراری روابط اجتماعی موفق هستند.

با عقل سلیم عمل کنید. سلامت جسمی و روانی بیشتر به عقل سلیم بستگی دارد. این یافتن رضایت و شادی در چیزهایی است که زمان ما را اشغال می کند. خودت را در حال برگشت نگه دار یک فرد سالم از نظر روانی از یک موقعیت ناراحت‌کننده عاطفی بازمی‌گردد و پس از پایان آن دوباره خود قدیمی، دوستانه و شاد خود خواهد بود. برای حفظ یک جهش عاطفی، رویارویی با موقعیتی با آرامش و صریح، برای مواجهه مستقیم با یک مشکل، نیاز به سردرگمی است.

یک زندگی اجتماعی متناسب با نیازهای اجتماعی خود ایجاد کنید. ما باید به جای خود محوری، مردم محور باشیم. بیشتر روان رنجورها به عنوان ریشه مشکلات خود، نگرانی بیش از حد خودخواهانه برای خود دارند. از آنجایی که سلامت روان تا حد زیادی به دلیل خود محوری است، بهترین راه برای فراموشی کمک به دیگران است. ادامه دادن رشد! توسعه هماهنگ تمام استعدادهای خود را ادامه دهید. در درون شما قدرت بیدار کردن آنها و توانایی استفاده بیشتر از پتانسیلی که دارید نهفته است.

بزرگترین قدرت انسان در قدرت دعا نهفته است. انسان به دنبال معنای نهایی اشیا بوده است، اما امروزه شدیدتر از هر زمان دیگری در جستجو است. دعا یکی از مطمئن ترین راه های بهبودی سریع است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر