وزیر خزانه داری آمریکا به بازار کریپتو/بیت کوین ردیابی می تدریجی


جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا اذعان کرد کدام ممکن است ارزهای دیجیتال مزایایی دارند. یلن ذکر شد کدام ممکن است کریپتو برای عجله انبساط کرده است و اکنون “موقعیت مهمی” در متعدد اجتناب کرده اند گزینه ها آمریکا ایفا می تدریجی و افزود کدام ممکن است وزارت خزانه داری در جاری کار بر روی پیشنهاد های نظارتی برای نوآوری دقیق است.

به گزارش خبرگزاری اطلاعات وب مبتنی برجانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه در مصاحبه ای به CNBC ذکر شد: «کریپتو به خوانایی انبساط تصاعدی داشته است و اکنون موقعیت مهمی را ایفا می تدریجی، ۹ در پیشنهادات، اما علاوه بر این در گزینه ها سرمایه.

او دلیل داد کدام ممکن است فرمان اجرایی جو بایدن، خزانه داری و سایر آژانس های فدرال را موظف می تدریجی “مقررات پول خارجی دیجیتال را در تذکر بگیرند.”

وزیر خزانه داری در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه باقی مانده است با اشاره به ارزهای دیجیتال شک دارد، ذکر شد: “من می خواهم به سختی شک دارم از در نظر گرفته شده می کنم اولویت های معتبری {در این} مورد موجود است. برخی اجتناب کرده اند آنها به وفاداری پولی، حمایت اجتناب کرده اند بلعیدن کننده و سرمایه گذار، استفاده اجتناب کرده اند تراکنش های بوتلگ درمورد تبدیل می شود. و امتیازات تولید دیگری.” “اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، ارزهای رمزنگاری شده دارای مزایایی هستند، و همه ما می دانیم کدام ممکن است نوآوری در سیستم صنوبر ممکن است عامل سالمی باشد.”

اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا آرم اجتناب کرده اند انبساط بازار ارزهای دیجیتال در روزهای جدیدترین بود، از بیت کوین اجتناب کرده اند ابتدای روز تاکنون ۰.۴۲ سهم انبساط داشته و ۴۴۶۶۴ دلار قیمت دارد و اتریوم اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری صفر شده است. روز همراه خود انبساط قیمت ۸۶ درصدی قیمت این پول خارجی دیجیتال در جاری حاضر ۳۱۴۹ دلار است.

وزیر خزانه داری آمریکا به بازار کریپتو/بیت کوین اشاره می کند

۲۲۳۲۲۷

معمولی امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: https://pulbank.ir/?p=293462